Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Kogemus & Elamus OÜ privaatsustingimused (Kehtib ka Kogemus ja Elamus (OÜ), K&E OÜ kirjutatud viisidel)

Järgnevad andmekaitse põhimõtted käsitlevad Kogemus & Elamus OÜ (edasi Kogemus & Elamus) isikuandmete kogumise, salvestamise, säilitamise ja töötlemise praktikat. Täpsemalt tuuakse välja, missugust infot me inimeste kohta valdame, kui nad külastavad meie veebilehte www.kogemusjaelamus.ee („Veebileht“), tarbivad muul moel meie tooteid ja teenuseid või astuvad meiega kontakti, ning kuidas neid andmeid kasutame.

Siinne Privaatsuspoliitika rakendub peamiselt informatsioonile, mida kogume online’is, kuid Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärust (General Data Privacy Regulation – GDPR) puudutav osa võib rakenduda ka andmetele, mida inimesed meiega privaatselt või muul moel (näiteks seminaril või kõne teel) jagavad.

Oleme selle Privaatsuspoliitika loonud selleks, et näidata oma kindlat kohusetunnet privaatsuse ja turvalisuse huvides. Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas kogume andmeid kõigilt oma internetiteenuseid („Teenused“) kasutavatelt lõpptarbijatelt, sh neilt, kes kasutavad Teenuseid ilma meie kursustel osalejate hulka või Facebooki või Instagrami gruppidesse kuulumata („Külalised“) ja neilt, kes ostavad tooteid või Teenuseid, tasudes kursuste eest või osaledes tasuta kursustel („Kliendid“).

Palume, et loeksid meie Privaatsuspoliitikat tähelepanelikult. Meie Veebilehte külastades ja kasutades ning kursustel osaledes nõustud, et nii kasutamist kui võimalikke privaatsusteemalisi vaidlustusi reguleerib siinne Privaatsuspoliitika. Püüdes kaasas käia tehnoloogiliste muudatuste, uuenevate seaduste ning regulatsioonidega, võib meil tekkida vajadus oma Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Sellisel juhul postitame muudatused oma Veebilehel ja värskendame kehtima hakkamise kuupäeva, mis näitab muudatuste tegemise aega. Jätkates meie Veebilehe kasutamist või kursusel osalemist peale meiepoolsete muudatuste tegemist, nõustud Privaatsuspoliitikaga selle kõige värskemal kujul.

SISSEJUHATUS

Võime koguda ja säilitada isiklikku jm infot, mille inimesed meile vabatahtlikult online kanalites või muul moel annavad, kui külastavad meie Veebilehte, tellivad Veebilehelt e-artikli, registreerivad kursustele/koolitustele või võtavad meiega ühendust broneerides aja konsultatsiooniks, nõustamiseks või soetavad toote. Võime kontakteeruda nendega, kes on meile avaldanud enda e-posti aadressi. Kogume isikuliselt tuvastatavat infot siis, kui Külastajad või Kliendid registreeruvad sündmustele/kursustele/koolitustele või liituvad Kogemus & Elamus membershipiga või osalevad kogemusnõustamisel, nõustamisel või ostavad toote või avaldavad muul moel meile enda e-posti aadressi. Üldjuhul on selleks infoks nimi, e-posti aadress, nõustamisel või sündmusel osalemise põhjus, arve esitamisega seotud andmed või kontaktandmed (telefoninumber, postiaadress, lähima pakiautomaadi info), mis on vajalikud füüsiliste materjalide kohale toimetamiseks või kontakti hoidmiseks. Kõik need andmed jõuavad meieni vaid inimeste enda kaudu.

Kogutud andmeid kasutame mitmel erineval moel, sh oma funktsioonide ja reklaamide kohandamiseks ja pakkumiste tegemiseks või kasuliku info saatmiseks e-posti teel. Võime erinevatel eesmärkidel ja allpool kirjeldatud juhtudel edastada saadud infot ka kolmandatele osapooltele nagu teenusepakkujad, lepingupartnerid ja reklaamijad. Kui inimene ei ole meid alljärgnevale protsessile vastavalt teavitanud, jätame endale õiguse kasutada ja kolmandatele osapooltele edastada kõiki andmeid, mille inimene on meile meie online kanaleid külastades või muul moel andnud. See aitab meil ja kolmandatel osapooltel toodete ja teenuste kohta asjakohasemat infot saata ja seeläbi meie Klientidele ja Külalistele suuremat väärtust pakkuda.

Palume pidada meeles, et mil iganes inimene vabatahtlikult isiklikku infot avalikult välja paneb, nt oma sotsiaalmeedia ajajoonel, internetilogides, e-kirjades või kommentaarides – see info on nähtav, kogutav ja kasutatav ka teistele peale meie. Meid ei saa pidada vastutavaks mistahes seesuguse kaitsmata info kasutamise eest kolmandate osapoolte poolt.

ISIKUANDMED, MIDA KOGEMUS & ELAMUS ETTEVÕTE KOGUB, JA NENDE KASUTUSVIISID

Sissejuhatus

Meie tasulistel kursustel/programmides või nõustamisel või Kogemus & Elamus membershipiga liitumise korral küsime ostjalt isikuandmeid, sh nime, osalemise põhjust, e-posti aadressi, ettevõtte puhul postiaadressi, telefoninumbrit, mõnel juhul ka kodust aadressi. Kui ost sooritatakse korraga mitmele inimesele, küsime nende andmeid samuti. Väärtuskirjaga liitumise puhul küsime eesnime, perekonnanime ja e-posti aadressi. Kasutame neid ja mistahes muus järgnevas protsessis antud andmeid peamiselt selleks, et pakkuda kohandatud kogemust ja elamust meie toodete ja teenuste tarbijatele. Oma valduses olevaid andmeid me ei avalikusta, ei kauple nendega ega müü kolmandatele osapooltele, kui ei ole tegu kindlate allpool kirjeldatud tingimustega, mille korral võime anda andmed meile teadaoleva kolmanda osapoole valdusesse.

Millist informatsiooni kogume

Kogume infot Veebilehe külastamise, kogukonnaga liitumisel, membershipile, kursustele, nõustamisele registreerimisel, e-artikli ja webinaride salvestuste tellimise ning väärtuskirjaga liitumise käigus. Samuti küsitlustele vastamise korral ning live sündmustel osalemise korral. Kogume ja säilitame järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, arve aadress, telefoninumber, mõnel juhul kodune postiaadress ja lähima pakiautomaadi info, vastused küsitluse küsimustele, registreerumiskanal, IP aadress, ajatempel, seadme tüüp, operatsioonisüsteem, veebilehitseja, e-posti avamise klikk, kasutaja käitumine, tellimuse andmed, asukoht, Facebook’i, Instagram´i kasutaja, foto, keel, riik, ajatsoon, mõnel juhul sünnipäev, hinnang meile, tagasiside (küsime viimaseks eraldi luba).

Isikuandmete kasutusviisid ja -eesmärgid

Kogume, säilitame ja haldame isikuandmeid selleks, et opereerida, parandada ja reklaamida oma teenuseid; inimestega ühendust võtta, kui nad on selleks soovi avaldanud; meieni jõudnud küsimustele ja kirjadele vastamiseks (sellisel juhul ei kasuta me vastamisaadressi mingil muul eesmärgil); jälgimaks ja analüüsimaks trende nagu ostuajalugu, müügiraportid, käitumine Veebilehel, klikid ja e-kirjade avamisstatistika; oma toodete ja teenuste turundamiseks läbi e-turunduse, reklaami, sihtgrupistamise Google’is, Instagram´is ja Facebook’is; administratiivsetel ja juriidilistel põhjustel.

Isikuandmetele ligipääs Kogemus & Elamuse siseselt

Meie ettevõttes on inimeste isikuandmetele ligipääs antud vaid neile, kelle ülesandeks on teenuseid ja tooteid kättesaadavaks teha, klientidega ühendust võtta ja nende päringutele vastata (sh tagasimaksete tegemine). Vastavatele Kogemus & Elamus töötajatele või tiimiliikmetele on antud juurdepääs infole vaid selles ulatuses, mida neil on oma ülesannete täitmiseks vaja.

ISIKUANDMETELE LIGIPÄÄS VÄLJASPOOL KOGEMUS & ELAMUS ETTEVÕTTED

Protsesside juhid

Kasutame teenusepakkujaid, et oma Veebilehte opereerida ja arendada ning teatud funktsioonide (nt listide ja kliendiandmete haldus, e-posti edastamine, küsitluste ja kampaaniate läbiviimine, andmemajutus, turunduse haldamine ja mõned tehnilised ning klienditoe toimingud) juures abi saada. Tarvitame meetmeid kindlustamaks, et need teenusepakkujad pääseksid ligi isikuandmetele vaid meie poolt määratud mahus ja eesmärkidel, konfidentsiaalselt ning vastavuses GDPR reeglitega.

Kasutame kolmandate osapoolte lahendusi turunduses ja selle analüüsimises. Need protsessid toimuvad kolmandate osapoolte platvormidel, kuid Kogemus & Elamusega seotud kontodel (nt Google Analytics). Andmete töötlemine on kooskõlas andmekaitsereeglitega.

Võimuesindajad

Võime avaldada isikuandmeid, sh kirjavahetuste sisu, kolmandatele osapooltele juhul, kui peame seda vajalikuks ja vastavaks seadusandlusele, kui seda nõuavad võimuesindajad või audiitorid. Samuti võime isikuandmed avaldada, kui leiame, et vastava inimese tegevus on vastuolus meie avalikustatud regulatsioonide ja põhimõtetega või kaitsmaks Kogemus & Elamus ettevõttet jt õigusi, vara, turvalisust ning hoidmaks ära pettusi ja pahatahtlikkust.

ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PÕHJUSED

Säilitame teatud kogutud informatsiooni, kuni Liige on meie väärtuskirja listis või sündmustel aktiivne, ning teatud juhtudel, mil Kliendisuhe on lõppenud, järgnevatel põhjustel:

Võimaldamaks meie Veebilehte kasutada; kindlustamaks, et me ei kontakteeru inimesega, kes on palunud seda enam mitte teha; tegemaks tagasimakseid; mõistmaks paremini liiklust meie Veebilehele, et pakkuda kõigile Liikmetele parimat võimalikku kogemust; tuvastamaks ja vältimaks meie Veebilehe kuritarvitamist, Veebilehele suunatud ebaseaduslikke tegevusi ning meie teenuste kasutamise tingimuste rikkumist; püsimaks vastavuses kohaldatavate seaduste, maksu- ja raamatupidamisnõuetega.

Kui isikuandmete säilitamise eesmärk on täidetud või meil puudub pidev seaduslik või äriline vajadus inimese andmeid säilitada, siis kustutame või muudame need anonüümseks.

KOLMANDATELE OSAPOOLTELE NÄHTAVAD ANDMED

Edasimüüjad

Vahel on kursustele ja programmidesse, nõustamisele või liikmeks registreerumise lingid seotud edasimüüjate kontodega. Sellisel juhul on lingi omanikul juurdepääs infole, mis selle kaudu sisestati. Selleks võib olla e-posti aadress, nimi, postiaadress või mistahes muu küsitud info. Klientide poolt edasimüüjatele antud andmete eest Kogemus & Elamus ettevõtte ei vastuta.

Tasulistel teenustel osalemine

Kui klient ostab meie tooteid või teenuseid st osaleb meie poolt korraldatavatel kursustel/koolitustel/ programmides, kogemusnõustamisel, nõustamisel, liitub kogukonnaga, kasutame toimingu käigus sisestatud andmeid vaid selle ostu vormistamiseks. Me ei jaga neid andmeid muude osapooltega, välja arvatud Kogemus & Elamus ettevõtte poolt vahendatud konkreetse koolituse korraldajatega neile vajalikus mahus. Enne registreerimise kinnitamist peab ostja olema tutvunud ning nõustuma kasutustingimustega, millele on registreerimisvormis registreeringu kinnitamise eel selgelt viidatud.

Kogemus & Elamus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

KÜPSISED JA JÄLGIMISVAHENDID

Rakendame oma Veebilehel küpsiseid, et lihtsustada lehe kasutamist. Küpsised aitavad meil: pidada meeles Külaliste riiki ja keele-eelistusi; pakkuda huvidepõhist informatsiooni; mõista oma sihtgruppi ja liiklusmustreid; võimaldada automaatset sisselogimist nendesse Veebilehe osadesse, mis eeldavad liikmelisust.

Küpsiseid saab välja lülitada: kui vastava teabe edastamine läbi küpsiste tekitab ebamugavust, soovitame selle funktsiooni meie Veebilehel välja lülitada. Seda saab teha veebilehitseja seadetes. Palume mõista, et küpsiste väljalülitamine piirab meie Veebilehe suutlikkust ja funktsionaalsust parima kasutuskogemuse pakkumisel.

Loe küpsiste kohta lähemalt siit. (https://commission.europa.eu/cookies-policy_et)

ANDMETE AVALDAMINE REKLAAMIJATELE

Facebook ja Instagram

Kuna Kogemus & Elamusel on Facebook’is ja Instagram´is oma lehed ja lisaks võime kasutada selles sotsiaalmeedia kanalis reklaamimise võimalust, võime meie (mitte Facebook) koguda Facebook’i ja Instagram´i kasutaja(te) postitusi ja isikuandmeid ning kasutada seda infot sarnaselt siinses Privaatsuspoliitikas nimetatud muude isikuandmetega. Oma infot jagades nõustuvad inimesed, et Kogemus & Elamus ettevõtte kogub, säilitab ja kasutab nende andmeid.

Kogemus & Elamus ettevõtte järgib Facebook’i ja Instagram´i andmekasutuspiiranguid (Data Use Restrictions).

Mistahes infot, mida kogume Facebook’i, Instagrami reklaamide kaudu, jagame vaid oma koostööpartneritega (teenusepakkujad). Vastutame selle eest, et meie koostööpartnerid tagaksid kogu Facebook’i ja Instagrami reklaamidest saadud info turvalisuse ja konfidentsiaalsuse.

Instagrami ja Facebook’i reklaamide kaudu saadud andmeid ei kasuta me muuks otstarbeks kui koondatult ja anonüümselt oma reklaamikampaaniate tulemuslikkuse ja efektiivsuse hindamiseks. Meie eesmärk ei ole andmete kaudu tuvastada konkreetset isikut, veebilehitsejat ega seadet. Reklaamide ja kampaaniate kaudu saadud infot, ka mitte anonüümset koondinfot, ei suuna me teiste reklaamikoostajate võrgustikesse ega mistahes muudele reklaamimise või ärilise eesmärgiga teenusepakkujatele.

ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUS (GDPR)

GDPR rakendus 25. mail 2018, eesmärgiga kaitsta Euroopa Liidu (EL) kodanike isikuandmeid.

Kõigil Euroopa Majandusühenduse (European Economic Area – EEA) elanikel, kes Kogemus & Elamus veebilehte külastavad, on teatud õigused oma isikuandmete suhtes. Vastame kõigile soovidele ja päringutele, mis jõuavad meieni isikutelt, kes soovivad oma vastavaid õigusi kasutada. Meiega saab kontakteeruda aadressil kogemusjaelamus@gmail.com.

Õigused, sõltuvalt elukohariigist:

Isikuandmetele juurdepääs, nende korrigeerimine, värskendamine või andmebaasist informatsiooni kustutamise soov.

Kui inimene soovib, et tema andmed meie andmebaasist kustutataks, kaotab ta juurdepääsu kõigile meie programmidele, millega ta seni aktiivselt seotud oli.

Oma andmete töötlemise vaidlustamine, piiramise või ülekantavuse soov

Kõigil Kogemus & Elamus väärtuskirja listi liikmetel on igal hetkel õigus loobuda meiepoolsest suhtlusest. Selleks saab vajutada iga väärtuskirja lõpus olevale lingile „Eemalda mind kirja saajate nimekirjast“. Lisaks, oma e-posti suhtlusega seotud eelistusi on võimalik uuendada mistahes meiepoolsele kirjale vastates või saates eraldi kirja aadressile kogemusjaelamus@gmail.com.

Ka siis, kui oleme isikuandmed saanud ja neid töödelnud isiku varasemal nõusolekul, on igal hetkel võimalik nõusolekust loobuda. See ei mõjuta loobumise-eelse andmekasutuse seaduslikkust ega edasist andmekasutust juhul, kui Kogemus & Elamus on selleks juriidiliselt kohustatud.

Kaebuse esitamiseks ja rohkema info saamiseks andmekasutuse osas tuleb kontakteeruda oma kohaliku andmekaitse organisatsiooni või vastava spetsialistiga.

PRIVAATSUSPOLIITIKA ÜLEVAATAMINE

Kogemus & Elamus ettevõtte jätab endale õiguse siinne Privaatsuspoliitika, teenuste kasutustingimused jm reeglid igal hetkel ja moel üle vaadata, värskendades siintoodut.

KÜSIMUSED PRIVAATSUSPOLIITIKA KOHTA

Küsimuste korral Privaatsuspoliitika vm ülalkirjeldatud praktikate osas palume pöörduda aadressil kogemusjaelamus@gmail.com.

Scroll to Top